تاریخ اتمام پروژه : 1399/01/10
مبلغ جمع‌آوری شده: 3,890,000 تومان
حامیان: 14 نفر
حمایت از این پروژه پایان یافته است

عیدی نیروی خانه‌داری مجموعه Block68 عیدی نیروی خانه‌داری مجموعه Block68
4 امتیاز از 1 رای
iFitPro Support
4 امتیاز از 1 رای
     

تو این روزها همه داریم سعی میکنیم به اندازه خودمون حواسمون به هم باشه.
هر سال اين موقع کمک بزرگی به نیروی خانه داری Block68 میشد، که امسال با توجه به شرایط پیش آمده این فرصت مهیا نیست. قطعاً امسال بیش از هروقتی به کمک ما نیاز دارن.حمایت میکنم
حمایت میکنم (مبلغ دلخواه)