تاریخ اتمام پروژه : 1399/01/10
مبلغ جمع‌آوری شده: 3,550,000 تومان
حامیان: 23 نفر
حمایت از این پروژه پایان یافته است

عیدی نیروی خانه‌داری مجموعه Block Power عیدی نیروی خانه‌داری مجموعه Block Power
4 امتیاز از 1 رای
iFitPro Support
4 امتیاز از 1 رای
     

هر سال اين موقع کمک بزرگی به نیروی خانه داری Block Power میشد، که امسال با توجه به شرایط پیش آمده این فرصت مهیا نیست. قطعاً امسال بیش از هروقتی به کمک ما نیاز دارن.حمایت میکنم
حمایت میکنم (مبلغ دلخواه)